Objectiu:

Organitzar i coordinar totes les festes de l'AMPA, les quals es celebren fora de l'horari escolar: Festa Nadal, Xocolatada, Carnestoltes,  Sant Jordi, Jornada Esportiva, Fi de Curs, Sopar de 6è, etc.

Col·laborar amb l'escolcola en l'organització d'algunes de les seves festes (dins horari escolar): Festa Nadal (foto alumnes i classes), Festes Carnestoltes i Sant Jordi.

Organització:

Hi ha un grup de pares i mares estable per planificar tota la logística, contractar proveïdors i organitzar diferents accions, si bé sempre es necessita la col·laboració puntual (abans, durant i/o després de la festa) de més voluntaris.

Tasques:

  • Planificar festes i organitzar tota la logística necessària.
  • En comunicació amb la comissió de comunicació, informar als pares dels esdeveniments, així com, si es necessiten o no voluntaris puntuals.
  • El dia de la festa, fer el muntatge de tot allò necessari (carpa, música, tanques...) i, posteriorment, el desmuntatge (ordre i neteja són fonamentals perquè dilluns puguin començar les classes).
  • El día de la festa, en el cas que s'obri el bar, responsabilitzar-se de la venda de begudes, entrepans i productes varis

Contacta amb la comissió: